Aktuality

Nové nabídky práce

HB-PRO Fire & Safety s.r.o.

ZAPÁLENÍ 2024

4.–5. 6. 2024 | FSv ČVUT v Praze | 7. ročník studentské vědecké konference Zapálení.

Přednáška | Ochrana veřejně přístupných budov před kriminalitou a teroristickými útoky

30.4.2024 | 17:00 až 19:00 | FSv ČVUT - C223

Nové nabídky práce

Nové nabídky, veletrh iKariéra

Požární stánek na DOD FSv ČVUT

Den otevřených dveří se blíží. Přijď 27.1.2024 na FSv ČVUT.

ČSN 73 0834 | Seminář ČKAIT

22.1.2024 se v přednáškovém sálu ČKAIT Praha uskuteční seminář na téma ČSN 73 0834