Nabídka spolupráce

Možnosti spolupráce s FSv ČVUT

Akademičtí a vědečtí pracovníci FSv ČVUT v Praze věnující se požární bezpečnosti mohou nabídnout konzultační činnost, expertizní hodnocení nebo organizaci zkoušek v oblasti reakce na oheň stavebních výrobků, požární odolnosti konstrukcí, požárního inženýrství, dynamiky požáru nebo evakuace. 

Laboratorní vybavení: 

  • outdoorové kamery a jiná snímací zařízení pro sledování chování zkoušeného prvku 
  • zařízení pro tahové zkoušky při běžné i zvýšené teplotě (akreditace pro tahové zkoušky) 
  • elektrické keramické dečky pro zahřívání konstrukcí 

 

Problém s požární bezpečností? Rádi poradíme! 

FireLAB UCEEB ČVUT v Praze

Aktivně spolupracujeme ve výzkumné činnosti s požární laboratoří FireLAB UCEEB ČVUT v Praze. Laboratoř disponuje zařízením Room Corner Test (ISO 9705), který zajišťuje možnost provedený velkorozměrových experimentů. Zaměřuje se na požární scénáře v interiérových ale i exteriérových podmínkách. Součástí je také infračervená spektroskopie FT-IR, s kterou je možné zjišťovat toxicitu zplodin hoření.

Laboratoř dále disponuje pecí MiniFUR, kterou vyvinuli pracovníci požární laboratoře. Na návrhu pece se podíleli v rámci diplomových prací i studenti našeho požárního oboru. Pec MiniFUR slouží k předběžným středněrozměrovým zkouškám požární odolnosti (obdobně dle ČSN EN 1363-1). Pec je velmi využívaná průmyslem a nabízí snížení ekonomické náročnosti ve vývojové fázi především pro testování stropních a stěnových konstrukcí a prostupů konstrukcemi.

V laboratoři je ovšem možné zapálit vše, co se do ní vejde a za téměř jakýchkoliv podmínek a požárních scénářů.

Mezi hlavní aktivity týmu požární laboratoře patří výzkum a testování materiálů, konstrukcí a systémů, matematické modelování dynamiky požární, hašení a evakuace a konzultační a poradenská činnost v oblasti požárního inženýrství.

Vedoucí požární laboratoře: Ing. arch. Petr Hejtmánek, Ph.D.

Více o požární laboratoři FireLAB a jejím kompletním vybavení ZDE

Informační leták ZDE

Interiérové zkoušky | Room Corner Test a MiniFUR

Exteriérové zkoušky