Bakalářské studium

O studiu

Požární bezpečnost staveb je naší 2letou specializací navazující na první 2 společné roky výuky na bakalářském studijním programu Stavební inženýrství. Nejprve na společném studiu získáš základní technické a stavařské dovednosti a následně se společně na specializaci zaměříme na požární znalost od principu po detail.

Jsme úzký tým studentů a vyučujících se širokým zaměřením. V ročníku bývá kolem 20 „Qéčkařů“, což nám umožňuje se společně v průběhu studia velmi dobře poznat a individuálně spolupracovat.

Po dokončení specializace naši „Qéčkaři“ téměř vždy pokračují na magisterském studijní programu Integrální bezpečnost staveb (více zde).

Studijní plán

V prvních dvou letech se naučíš základy stavařiny. Na začátku čtvrtého semestru (uprostřed druhého ročníku) je nutné si vybrat specializaci, kterou může být právě naše požární “Qéčko”. Od třetího ročníku se budeš kromě stavařiny za běžných teplot učit i o požární bezpečnosti staveb. Budeš se učit o tom, jak se konstrukce chovají za vysokých teplot, jak požár probíhá a jak se šíří. Zjistíš, že neřešíme jenom konstrukce a skladby, ale i evakuaci a podmínky pro bezpečný zásah hasičů. Zároveň se v rámci projektů a bakalářské práce naučíš, jak se navrhují stavby z hlediska požární bezpečnosti v praxi. A aby jsi praxi na vlastní kůži zažil, je součástí studia i 3 týdenní praxe.

Kompletní studijní plán a podrobnosti o předmětech nalezneš zde.

 

Garant studijní specializace:
prof. Ing. František Wald, CSc.
wald@fsv.cvut.cz
+420-22435-4757