Požární bezpečnost staveb

informace nejen pro studenty programu

Požární bezpečnost staveb je pro nás srdeční záležitostí, kterou na Fakultě stavební ČVUT v Praze uplatňujeme ve výuce, vědě, výzkumu a spolupráci s praxí. Přidej se do našeho úzkého týmu studentů i vyučujících „Qéčkařů“ se širokým zaměřením i uplatněním v praxi. Naším cílem je z tebe udělat stavaře s komplexní a špičkovou znalostí požární problematiky. 

Při posuzování požární bezpečnosti zasahujeme i do dalších oborů ve stavebnictví. Výzvou je pro nás požární odolnost konstrukcí, evakuace osob, umožnění efektivního požárního zásahu hasičům, omezení šíření požáru v interiéru i exteriéru budovy i mezi budovami navzájem, detekce a hašení, ochrana majetku, životního prostředí a mnoho dalšího. 

 

Uplatnění

Specializace nabízí příležitost stát se odborníky v oblasti požární bezpečnosti, jakožto nedílné součásti pozemního stavitelství. Našim „Qéčkařů“ sama praxe v průběhu studia nabízí různorodé a prestižní uplatnění v projekční činnosti (požární bezpečnosti, stavařiny, statiky, technických zařízení), v bezpečnosti provozovaných staveb a činností, ve vývoji a výrobě požárně bezpečnostních zařízení, práci pro stát (hasiči, vyšetřovatelé, výzkumníci), v požárních zkušebnách, v rizikovém managementu pojišťoven apod. Proto jsme vyzpovídali naše absolventy, abys měl lepší představu, čím vším můžeš být.

Projektanti požárně
bezpečnostních řešení

Dominik Dvořák a Matěj Baičev
(BOZP-PO)
Ondřej Hrdina (TUSPO CO)
Michal Burian (FiREng)

Vývoj

Karel Treu (Amplla)
Aleš Havel (Hilti)
Walter Sodomka (Messy)

Specialisti

Roman Macháček (pyroBIM)
Michal Železný (Pyronova IS)
Martin Altman (Siemens)

Laboratoře a vývoj

Tomáš Vančura (UCEEB ČVUT v Praze)
Tomáš Zimmer (Avaps)

HZS

Michaela Šutová
(HZS Sčk, Mladá Boleslav)
Jana Kmochová (HZS hl. m. Praha)

Výzkum

Coming soon