Magisterské studium

O studiu

Integrální bezpečnost staveb je 1,5letým navazujícím programem na bakalářskou specializaci Požární bezpečnosti staveb. V rámci výuky si rozšíříš získané znalosti z bakalářského studia. Nově se zde zaměříš na požárně inženýrský přístup pomocí matematického modelování požáru, pokročilého modelování chování konstrukcí i evakuace. Aby byla výuka zábavnější, je doplněna o exkurze a praktické zkoušky. Zhruba každý druhý si během zpracování své diplomové práce něco skutečně zapálí 🙂

Počet studentů je obvykle stejný jako na bakalářském studiu, což i nadále zajišťuje osobní přístup mezi studentem a vyučujícím.

Po dokončení tohoto studia je možné pokračovat v doktorském programu Integrální bezpečnost (více zde).

Studijní plán

Výuka, tak jak ji znáš, probíhá pouze 2 semestry. V těchto semestrech se budeš zaměřovat hlouběji na problematiku požární bezpečnosti normovým i požárně inženýrským přístupem. Ve druhém semestru se začneš v rámci předmětu Semestrální práce věnovat tématu, které následně rozšíříš v diplomové práci. Poslední semestr studia už výuka neprobíhá. Budeš pouze zpracovávat svoji práci a pravidelně konzultovat se svým vedoucím. 

Kompletní studijní plán a podrobnosti o předmětech nalezneš zde.

Garant studijního programu:
prof. Ing. František Wald, CSc.
wald@fsv.cvut.cz
+420-22435-4757

Přijímací zkoušky do magisterského studia

Navazujícím magisterským programem je program Integrální bezpečnost staveb​. Maximální počet studentů přijatých do programu je 30 studentů. Podmínkou je úspěšné složení státní závěrečné zkoušky, která je studentům specializace Požární bezpečnosti staveb uznána jako výsledek přijímací zkoušky. 

V případě přihlášení studenta z příbuzné specializace (konstrukce pozemních staveb, building structures) vyučované na FSv ČVUT, je přijímací zkouška prominuta.

V případě přihlášení studenta z jiného programu či vzdělávací instituce je požadováno složeno přijímací zkoušky. Více informací o metodice a požadovanému minimálnímu počtů bodů pro přijetí nalezneš zde.