Fotogalerie

Experiment | Kočárek

Často se na únikových cestách můžeme setkat s nejrůznějšími předměty, mezi které patří například kočárek, nábytek, dopravní prostředek motocykl, elektrokolo), matrace, odpad nebo dekorace. Právě kočárek se stal předmětem bližšího zkoumání našich výzkumných pracovníků.

Kromě pracovníků požární laboratoře FireLAB UCEEB ČVUT v Praze je na fotkách také studentka posledního ročníku magisterského studia Bc. Kateřina Černá, která na téma Požární riziko hořlavých předmětů ponechaných na únikových cestách zpracovává diplomovou práci pod katedrou K124 (Katedra konstrukcí pozemních staveb) a vedoucím Ing. arch. Bc. Petrem Hejtmánkem, Ph.D.

Fotograf: Bc. Jiří Ryszawy

Kompletní fotogalerie ZDE

Experiment | Dřevěný podhled

Stavby ze dřeva se v posledních letech dostávají do popředí a jsou stále více voleny oproti ostatním materiálům. Je proto více než nutné zkoumat chování dřevěných konstrukcí za požáru, aby jejich návrhy byly bezpečné a ekonomické. Již existuje několik výzkumů, které se zabývají chováním dřevěných konstrukcí za požáru, především tvorbě zuhelnatělé vrstvy. Výzvou až na výjimky spíše opomíjenou, je vznik a chování trhlin v zuhelnatělé vrstvě. Právě tomuto tématu se věnují naši výzkumní pracovníci.

Kromě pracovníků požární laboratoře FireLAB UCEEB ČVUT v Praze je na fotkách také Ing. Jakub Šejna (K134 – Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, FSv ČVUT v Praze) a studentka posledního ročníku magisterského studia Bc. Kristýna Průšová, která na téma Vývoj trhlin v zuhelnatělé vrstvě deskových materiálů ze dřeva při termomechanickém namáhání zpracovává diplomovou práci pod katedrou K134 (Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí) a vedoucí doc. Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

Fotograf: Bc. Jiří Ryszawy

Kompletní fotogalerie ZDE

Experiment | Evakuace z vlaku CityElefant

V moderní době požárního inženýrství je pozornost stále více zaměřována na nástroje matematického modelování a v této návaznosti i na relevantní vstupní data. Výjimkou není ani problematika evakuace osob z železničních vozidel, která při hodnocení i modelování pohybu osob představuje značné výzvy.

Z tohoto důvodu byl v rámci výzkumného projektu K124 (Katedra konstrukcí pozemních staveb) a  Výzkumného ústavu kolejových vozidel a.s. (VÚKV a.s.)  uskutečněn evakuační experiment z vlakového vozu CityElefant. Na fotkách je zaznamenán průběh experimentu zachycující účastníky i organizační tým, jehož součástí byli i studenti magisterského oboru Q Bc. Veronika Pešková a Lukáš Kuklík, kteří zpracovali své diplomové práce (Hodnocení evakuace osob z vlakového vozu CityElefant a Citlivostní analýza modelů evakuace osob z vlakového vozu) na K124 pod vedením Ing. Hany Najmanové, Ph.D. Velký dík všem účastníkům!

Více o výsledcích projektu ZDE