Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Výzkum

Oblast výzkumu

Díky úzké spolupráci několika kateder můžeme v rámci požární bezpečnosti nabídnout široké portfolio výzkumných činností od zjišťování požárnětechnických charakteristik, přes modelování účinků požáru až po modelování evakuace osob.

Vědecká a výzkumná činnost patří celkově na ČVUT mezi nejdůležitější prvky poslání školy. Proto i v rámci požárního oboru nezůstáváme pozadu a snažíme se patřit mezi významné výzkumné instituce v České republice. Výzkum je samozřejmě spjat s výukou, zejména v doktorském a magisterském studiu.

Zabýváme se následujícími směry výzkumu:

  • požární odolnost konstrukcí

  • vlastnosti inovativních materiálů při zvýšené teplotě

  • požární ochrana

  • pokročilé modelování požáru

  • atd.

Projekty

Partneři

V rámci výzkumné činnosti spolupracujeme s různými výzkumnými institucemi a průmyslovými partnery. Za vřelou spolupráci jim rozhodně patří dík!

Možnost spolupráce

Akademičtí a vědečtí pracovníci FSv ČVUT v Praze věnující se požární bezpečnosti mohou nabídnout konzultační činnost, expertizní hodnocení nebo organizaci zkoušek v oblasti reakce na oheň stavebních výrobků, požární odolnosti konstrukcí, požárního inženýrství, dynamiky požáru nebo evakuace.

Laboratorní vybavení:

  • outdoorové kamery a jiná snímací zařízení pro sledování chování zkoušeného prvku

  • zařízení pro tahové zkoušky při běžné i zvýšené teplotě (akreditace pro tahové zkoušky)

  • elektrické keramické dečky pro zahřívání konstrukcí

Problém s požární bezpečností? Rádi poradíme!