Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Vzdělávání

Stabilita konstrukcí

Anotace

Předmět je zaměřen na analytické i numerické metody analýz štíhlých deskových i prutových konstrukcí, které jsou základem ocelových a ocelobetonových konstrukcí. Studenti se seznámí s modely pro řešení stabilitních a pevnostních otázek ve svém vývoji s aplikací do budoucna. Studenti se připraví na analýzu deskových a prutových prvků včetně modelování styčníků. Bude probrán vliv různých pracovních diagramů ortotropních i anizotropních materiálů, geometrických a strukturálních imperfekcí, přesnost kalibrování materiálových a validace a verifikace konstrukčních modelů.

Literatura

Ziemian, R.D.: Guide to Stability Design Criteria for Metal Structures, 6th Edition, Wiley, ISBN: 978-0-470-08525-7.
Boissonnade, N., Greiner, R., Jaspart J.P., Lindner J., Rules for Member Stability in EN 1993-1-1: Background documentation and design guidelines, ECCS, 2006, ISBN 92-9147-000-84.
Galambos, T.V., Surovek, A.E., Structural Stability of Steel Concepts and Applications for Structural Engineers, 2008, Wiley, ISBN: 978-0-470-03778-2.
Johansson, B., Maquoi, R., Sedlacek, G., Müller, C., Beg, D.: Commentary and worked examples to EN 1993-1-5 plated structural elements, JRC and ECCS, Luxembourg, 2007, ISSN 1018-5593.