Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Vzdělávání

Skleněné konstrukce

Anotace

Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí v oboru navrhování nosných konstrukcí ze skla: stanovení pevnosti skla s ohledem na křehký lom, pevnostně upravovaná skla, řešení stability sloupů, nosníků a stěn, vliv materiálových vlastností viskoelastických polymerních fólií na chování vrstvených skel při zatížení, návrh mechanických a lepených spojů pro konstrukční prvky ze skla.

Literatura

Popovič, Š.: Výroba a zpracování plochého skla, Grada Publishing, 2009, ISBN 978-80-247-3154-4.
Fanderlík, I., Vlastnosti skel. 1. vyd. Praha: Informatorium, 1996, 313 s. ISBN 80-854-2791-5.
Structural Use of Glass in Buildings (second edition): The Institution of Structural Engineers, 2015, ISBN 978-1-906335-25-0
Le Bourhis, E.: Glass – Mechanics and Technology, Wiley-VCH, 2014, ISBN 978-3-527-33705-7.
Wurm J.: Glass Structures, Birkhauser, 2007, ISBN 978-3-7643-7608-6