Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Vzdělávání

Řízení rizik komplexních technických děl při provozu

Anotace

Vlastnosti složitých technických zařízení, zdroje rizik technických zařízení při provozu, úplné řízení kvality a pravidla pro řízení rizik, metody práce s riziky technických zařízení při provozu, spolehlivost / zabezpečení / správa technických zařízení, kultura bezpečnosti a pravidla bezpečnosti, limity a podmínky, zkoušky kritičnosti technických zařízení, sledování rizik a testy, inspekce založené na riziku, údržba, reakce na nehody a poruchy technických zařízení, pravidla a odpovědnost za řízení rizik technických zařízení zaměřená na bezpečnost, systém podpory rozhodování pro řízení rizik a plán řízení rizik.

Literatura

Procházková, D. Zásady řízení rizik složitých technologických zařízení. ISBN 78-80-01-06182-4. Praha: ČVUT 2017, 364p. http://hdl.handle.net/10467/72582
Anderson R., Security Engineering, A Guide to Building Dependable Distributed Systems. ISBN 978-0-470-068552-6. J. Willey, 2008, 1001.
Bond L. J. a kol., Damage Assessment Technologies for Prognostics and Proactive Management of Materials Degradation (PMMD). Nuclear Technology, 173 (2011) 46, pp 99-152.
Straub S., Faber M. H.:. Risk-Based Inspection Planning for Structural Systems. Structural Safety, 27 (2005), 4, pp. 335-355. https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2005.04.001
Sklet S., Safety Barriers: Definition, Classification, and Performance. Journal of Loss Prevention in the Process Industries 19(2006), 5, pp. 494–506.