Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Vzdělávání

Matematická statistika II

Anotace

Vícerozměrné normální rozdělení. Analýza hlavních komponent. Lineární regrese s více vysvětlujícími proměnnými. Nelineární regrese. Bayesova věta. Bayesovy odhady parametrů rozdělení. Bayesovy odhady v lineární regresi. Časové řady v časové a frekvenční doméně. Kalman-Bucyho filtr.

Literatura

Jarušková D., Pravděpodobnost a matematická statistika, skripta ČVUT, 2012.
Jarušková D., Hála M.. Pravděpodobnost a matematická statistika = příklady, skripta ČVUT, 2012.
O’Hagan A., Forster J., Kendall’s advanced theory of statistics – Bayesian Inference, London, Oxford University Press, 2018.