Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Vzdělávání

Povinně volitelný předmět

Anotace

Možné předměty:

  • 133YMVB | Modelování a vyztužování bet.prvků
  • 133YPNB | Požární návrh bet. a zděn. konstrukcí
  • 134YDUV | Dřevo a udržitelná výstavba