Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Kontakty

prof. Ing. František Wald, CSc.

+420 224 354 757

wald@fsv.cvut.cz

Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí, styčníky ocelových konstrukcí

K124 - Katedra konstrukcí pozemních staveb

doc. Ing. Václav Kupilík, CSc.

+420 224 357 152

kupilik@fsv.cvut.cz

Ing. Marek Pokorný, Ph.D.

+420 224 357 153

marek.pokorny@fsv.cvut.cz

Požární prevence, požární inženýrství, matematické modelování účinků požáru, (zónové a CFD modely) a

Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

+420 224 357 151

petr.hejtmanek@fsv.cvut.cz

Požární prevence, reakce na oheň stavebních výrobků, kontaktní zateplovací systémy z požárního hledi

Ing. Hana Najmanová

+420 224 357 151

hana.najmanova@fsv.cvut.cz

Požární prevence, požární inženýrství, evakuace osob

Ing. Daniela Šejnová Pitelková

+420 224 357 151

daniela.pitelkova@fsv.cvut.cz

Ing. Richard Fürst

+420 224 357 151

richard.furst@cvut.cz

doc. Ing. Vladimír Mózer, Ph.D.

vladimir.mozer@cvut.cz

požární inženýrství

K125 - Katedra technických zařízení budov

Ing. Ilona Koubková, Ph.D.

+420 224 357 112

koubkova@fsv.cvut.cz

Ing. Daniel Adamovský, Ph.D.

+420 224 357 118

daniel.adamovsky@fsv.cvut.cz

Požární větrání, vzduchotechnika

doc. Ing. Bohumil Garlík, CSc.

+420 224 357 117

bohumil.garlik@fsv.cvut.cz

Elektrická požární signalizace

Ing. Pavla Pechová, Ph.D.

+420 224 357 113

pavla.pechova@fsv.cvut.cz

Speciální metody hašení

K133 - Katedra betonových a zděných konstrukcí

prof. Ing. Jaroslav Procházka, CSc.

+420 224 354 633

jaroslav.prochazka@fsv.cvut.cz

Ing. Radek Štefan, Ph.D.

+420 224 354 633

radek.stefan@fsv.cvut.cz

Ing. Martin Benýšek

+420 224 354 629

martin.benysek@fsv.cvut.cz

Petr Müller

+420 224 354 634

petr.muller.1@fsv.cvut.cz

betonové konstrukce po požáru

K134 - Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí

doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.

+420 224 354 758

kuklik@fsv.cvut.cz

Požární odolnost dřevěných konstrukcí

Ing. Kamila Cábová, Ph.D.

+420 224 353 763

kamila.cabova@fsv.cvut.cz

Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí, modelování požáru, analýza dynamiky plynů

Ing. Zdeněk Sokol, Ph.D.

+420 224 353 767

sokol@fsv.cvut.cz

Požární odolnost ocelových a ocelobetonových konstrukcí, numerické modelování

Ing. Lukáš Velebil

+420 224 354 770

lukas.velebil@fsv.cvut.cz

Ing. Jakub Šejna

+420 224 354 763

jakub.sejna@fsv.cvut.cz