Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Home > Akce > Výuka

Příručka Modelování dynamiky požáru v budovách je konečně ke stažení!

Studijní pomůcka pro výuku v rámci studijních oborů Požární bezpečnost staveb (Bc.) a Integrální bezpečnost staveb (Mgr.) prohlubující obvykle pouze elementární znalosti v progresivní tématu matematického modelování v požárním inženýrství.

Kniha se zabývá modelováním dynamiky požáru, jakožto jedné z velmi perspektivních disciplín požárního inženýrství, a představuje nejrozšířenější program pro modelování dynamiky: Fire Dynamics Simulator. Na jednoduchém příkladu jsou popsány náležitosti práce s programem, příkazy zadávané do programu včetně konkrétní aplikace a alternativ. Kniha je doplněna o čtyři vzorové příklady a katalog požárnětechnických charakteristik materiálů, předmětů a místností.

ZIP (24 MB) ke stažení ZDE!