Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Požární bezpečnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze je řešena ve spolupráci akademických pracovníků zejména 4 kateder: Katedry konstrukcí pozemních staveb, Katedry technických zařízení budov, Katedry betonových a zděných konstrukcí a Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí. Široký okruh specialistů v různých oborech zajišťuje kvalitní zázemí jak pro vzdělávací tak pro výzkumnou a konzultační činnost.

Evakuace vlaku CityElefant - poděkování a fotky z akce! Evakuace vlaku CityElefant - poděkování a fotky z akce!

25.12.2018

Velmi děkujeme všem účastníkům za ochotu pomoci realizovat evakuační experiment a potřebnou voděodolnost v průběhu deštivého dopoledne. Věříme, že uskutečněný experiment byl pro všechny...