Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Požární bezpečnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze je řešena ve spolupráci akademických pracovníků zejména 4 kateder: Katedry konstrukcí pozemních staveb, Katedry technických zařízení budov, Katedry betonových a zděných konstrukcí a Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí. Široký okruh specialistů v různých oborech zajišťuje kvalitní zázemí jak pro vzdělávací tak pro výzkumnou a konzultační činnost.

Přednáška 'Měkké cíle a problémy jejich ochrany' Přednáška 'Měkké cíle a problémy jejich ochrany'

30.06.2019

Přednáška je zaměřena na přiblížení problematiky oblasti měkkých cílů a jejich ochrany. Těžiště tématu spočívá ve výkladu porovnání chápaní a interpretace měkkých cílů z policejního přístupu, přístup...