Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Požární bezpečnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze je řešena ve spolupráci akademických pracovníků zejména 4 kateder: Katedry konstrukcí pozemních staveb, Katedry technických zařízení budov, Katedry betonových a zděných konstrukcí a Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí. Široký okruh specialistů v různých oborech zajišťuje kvalitní zázemí jak pro vzdělávací tak pro výzkumnou a konzultační činnost.

Konference Zapálení2019 | poděkování Konference Zapálení2019 | poděkování

31.08.2019

Tak i druhý ročník konference Zapálení se beze zbytku povedl. Nová lokace! Nové možnosti! Nový výzkum! Ale pořád stejná zábava a stejné ponaučení... A spousta lidí okolo! Děkujeme všem. Studentům...