Požární bezpečnost - logo Požární bezpečnost na FSv ČVUT v Praze

Požární bezpečnost na Fakultě stavební ČVUT v Praze je řešena ve spolupráci akademických pracovníků zejména 4 kateder: Katedry konstrukcí pozemních staveb, Katedry technických zařízení budov, Katedry betonových a zděných konstrukcí a Katedry ocelových a dřevěných konstrukcí. Široký okruh specialistů v různých oborech zajišťuje kvalitní zázemí jak pro vzdělávací tak pro výzkumnou a konzultační činnost.

Příručka Modelování dynamiky požáru v budovách je konečně ke stažení! Příručka Modelování dynamiky požáru v budovách je konečně ke stažení!

01.01.2018

Studijní pomůcka pro výuku v rámci studijních oborů Požární bezpečnost staveb (Bc.) a Integrální bezpečnost staveb (Mgr.) prohlubující obvykle pouze elementární znalosti v progresivní tématu matematickéh...

Seminář ČKAIT | Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí... Seminář ČKAIT | Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí...

01.01.2018

V úterý 23. 5. 2017 proběhl ve spolupráci s Oblastní kanceláří ČKAIT v Karlových Varech seminář "Pasivní požární ochrana stavebních konstrukcí v rámci bytové a občanské výstavby". Seminář byl zaměřen zejmén...